Z ogromną przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy list intencyjny z Wydziałem Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie współpracy na rzecz dbałości o jakość kształcenie na w/w Wydziale.
Będziemy mieli zaszczyt współpracować w obszarach:

  • opracowywania programów kształcenie odpowiadających potrzebom rynku
  • dwustronnej wymiany doświadczeń w zakresie kreowania kapitału ludzkiego i społecznego
  • monitorowania karier absolwentów Wydziału
  • zachęcania studentów i absolwentów Wydziału do podejmowania praktyk w BEELINE Research&Consulting

Cieszymy się z możliwości współpracy z tak renomowanym partnerem, tym bardziej, że w skład naszego zespołu wchodzą absolwenci Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, którzy stanowią o sile analiz w prowadzonych przez nas badaniach marketingowych i rynkowych.

 

 

list intencyjny